Homepage About Us Green Energy Energy in Turkey Gallery Contact  

TÜRKİYE'DE ENERJİ
     
 
Türkiye Dünya Enerji İstatistikleri raporuna göre 2010 yılında dünyadaki toplam enerji tüketiminin yüzde 0.9'unu gerçekleştirdi.

Türkiye elektrik tüketimi 2010 yılında 209 milyar 389,5 milyon kWh oldu.

2010 yılında yağışların bol olması ise elektrik talebinin karşılanmasında barajların oranını artırdı. Böylece yıllar sonra, elektrik üretiminde suyun payı ciddi oranda artarken doğalgazın payı azaldı.

2010'da Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ) termik santrallerindeki üretim bir önceki yıla göre %10,7 azalarak 37 bin 901,5 GWh olurken, hidrolik santrallerdeki üretim %45,4 artarak 41 bin 210,4 GWh oldu.

Yine EÜAŞ'a bağlı ortaklıklarda elektrik üretimi bir önceki yıla göre %12,9 azalarak 16 bin 254,7 GWh, İşletme Hakkı Devri Santrallerindeki üretim %1,1 azalarak 4 bin 323,6 GWh, yap-işlet-devret santrallerinden üretim %2,2 azalarak 13 bin 557,8 GWh, otoprodüktörlerdeki üretim %12,5 azalarak 11 bin 807,8 GWh olarak gerçekleşti.

2010 yılında serbest üretim santrallerinden elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %33,6 oranında artış gösterdi ve 39 bin 906,1 GWh oldu. Öte yandan 2010'da 2 bin 674,6 GWh enerji yurtdışına satıldı.
 

 

  Company : Kurtsuyu Elektrik Üretim A.Ş.
  HEPP Name : Daran HEPP ( Daran I and Daran II )
  Installed Power : 67,16 MW(e)
  Production Capacity : 180.000 MWh
  Project Flow : 42 m3/sec
  Location : Ermenek / Sarıveliler / Daran
  © Copyright Kurtsuyu Homepage Gallery Contact