Anasayfa Hakkımızda Temiz Enerji Türkiye'de Enerji Foto Galeri İletişim  

TEMİZ ENERJİ
     
 
Temiz Enerji sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Kaynakları akan su, rüzgar, jeotermal, biyolojik süreçler ve güneş ışığı olarak sıralanabilir.

Yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan kullanılabilir veya enerjinin başka bir şekline dönüştürülebilir. Direkt kullanım örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler, jeotermal ısıtma ve su veya rüzgâr değirmenleridir. En direkt kullanıma örnek olarak ise, elektrik üretiminde kullanılan rüzgar türbinleri veya fotovoltaik pilleri verilebilir.

2002 yılı kasım ayı Enerji Ajansı verilerine göre tüm dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji kaynakları içindeki payı % 13.8 'dir. Bu payın dağılımı ise % 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar, % 16.5 hidro enerji, % 0.5 diğerleri (rüzgâr, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs.) olarak verilmiştir.
 

 
  İşletmeci Firma : Kurtsuyu Elektrik Üretim A.Ş.
  HES Adı : Daran I ve Daran II Hes
  Kurulu Güç : 67,16 MW
  Üretim Kapasitesi : 180.000 MWSaat
  Proje Debisi : 42 m3/sn
  Santralin Yeri : Ermenek / Sarıveliler / Daran
  © Copyright Kurtsuyu Anasayfa Galeri İletişim